Dobór szerokości i długości parapetu

 

  1. Szerokość parapetu:
Jest to tak zwana półka parapetu czyli to płaska cześć mierzona od zagięcia pod okno do krawędzi noska / okapnika parapetu.


Jej wymiar dobiera się tak iż po zamontowaniu parapetu (zagięcie pod okno wchodzi w rowek dla niego przeznaczony w ramie okna) nosek/kapinos parapetu wystaje od 3cm do 5cm za elewacje budynku. Czyli jeśli zmierzymy np. od ramy okna do krawędzi ściany 20 cm zamawiamy parapet o szerokości półki od 23 do 25cm.

 
  1. Długość parapetu:
Metoda 1
Parapet jest 1cm dłuższy niż wymiar ościeżnicy. Zamontowany jest tak iż połowa plastikowej końcówki PCV parapetu jest osadzona w ościeżu a połowa na zewnątrz. W tym przypadku należy zadbać o prawidłowe uszczelnienie silikonem dekarskim rowka w końcówce PCV w który wchodzi krawędź parapetu.


Metoda 2
Parapet 3cm-4cm szerszy niż ościeże mierzymy odległość od krawędzi do krawędzi w ościeżu i dodajemy do tego wymiaru po 1,5cm-2cm z każdej strony. Ten wymiar jest tak dobrany by później po obrobieniu ościeża zakończenie PCV parapetu było schowane w ościeżu a wystaje na zewnątrz tylko ta cześć od( 3cm do5cm) zakończenia za elewacje.


Uwaga:
Opisane metody są zgodne ze sztuką budowlaną obsadzania parapetów zewnętrznych pod warunkiem używania zakończeń PCV do parapetów.
Parapet do którego końcówki nie będą stosowane mierzy się inaczej , przeważnie dodaje się 6cm do odległości między ościeżami w tym jednak przypadku zarabianie boków parapetów leży w gestii klienta lub jego wykonawcy.