INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MATERIAŁÓW KONGLOMERATY KWARCOWE
KONGLOMERATY KWARCOWE

ODPORNOŚĆ NA WYBRANE PRODUKTY:
● wybielacze oraz zasadowe produkty czyszczące pH12
- ​ nie zalecane​
-  jeżeli zostaną zastosowane mogą pozostawić matową plamę,
● trójchloroetylen oraz aceton
– ​ można stosować do usuwania plam​
-  następnie środek należy dokładnie spłukać z powierzchni czystą wodą,

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
● nie należy umieszczać produktów kwarcowych w miejscach narażonych na działanie światła słonecznego lub w pobliżu lamp UV a także na zewnątrz,
● na powierzchniach kwarcowych nie należy stawiać gorących przedmiotów, w szczególności zdjętych z ognia powyżej 100° C,
● nie używać wodoodpornych produktów do zwiększenia połysku,
● żywica poliestrowa może ulec uszkodzeniu przy dłuższym kontakcie z produktami zasadowymi, powinno się unikać stosowania klejów i środków do pielęgnacji o pH powyżej 6 oraz pozostawiania takich substancji na powierzchni,
● nie stosować wybielaczy i rozpuszczalników, mogą zaplamić lub zmatowić powierzchnię konglomeratów kwarcowych. W przypadku zastosowania wybielaczy lub rozpuszczalników należy niezwłocznie przemyć powierzchnię dużą ilością wody, nie dopuszczać do wyschnięcia tych środków,
● na powierzchni blatów kwarcowych nie należy stosować substancji rozpuszczających
tłuszcze oraz zawierających chlor,
● konglomeraty muszą być oddalone od źródeł ciepła, takich jak kominki,
● należy unikać stosowania produktów na bazie chloru i wszelkiego rodzajów kwasów a w szczególności kwasu jodowodorowego, fosforowego, solnego, Amidosulfonowego, arsenowego, mogą one spowodować trwałe uszkodzenie blatu,
● szorstkie, metalowe skrobaki, proszki i inne odtłuszczające środki o wysokiej zawartości minerałów ścierających nie powinny być stosowane do czyszczenia blatów z konglomeratu,
● korzystanie z zabronionych produktów skutkuje utratą gwarancji.

UŻYTKOWANIE ​ POWIERZCHNI ​ Z KONGLOMERATU KWARCOWEGO:
Aby cieszyć się pięknem blatu kwarcowego przez długie lata należy użytkować go w odpowiedni sposób, przede wszystkim:
● unikać przesuwania garnków po powierzchni, chronić blat przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu,
● unikać krojenia bezpośrednio na blacie, stawiania na jego powierzchni gorących przedmiotów,
● nie należy obciążać blatów poprzez kładzenie na nich bardzo ciężkich przedmiotów oraz wywierać na nie zmiennego i mechanicznego nacisku,
● owoce, tłuszcz, olej, herbata, wino i inne ciecze powinny być natychmiast usunięte z powierzchni blatów, ponieważ mogą spowodować pozostanie trwałych plam,
● do czyszczenia blatów należy stosować ciepłą wodę oraz ogólnodostępne środki przeznaczone do pielęgnacji blatów z konglomeratu, nie zawierających w swoim składzie materiałów ścierających. Środki takie należy stosować zgodnie z instrukcją użytkowania. Rekomendujemy produkty AKEMI.

GRANITY ODPORDNOŚĆ NA WYBRANE PRODUKTY:
● nie zaleca się stosowania: kwasu Amidosulfonowego, arsenowego, solnego z tlenkiem chromu, fluorowodorowego z tlenkiem chromu, rozcieńczalników, sody kaustycznej, produktów o pH wyższym niż 6, repelentów, uszczelniaczy, środków nabłyszczających,
● należy bezwzględnie unikać kontaktu powierzchni z substancjami na bazie amoniaku, flamastrami, markerami, jodyną, środkami do mycia grilla, kwasami, zmywaczem do paznokci, długopisami z niezmywalnym atramentem, oleistymi mydłami, produktów odtłuszczających o wysokiej zawartości minerałów oraz materiałów ściernych,
Korzystanie z wyżej wymienionych substancji skutkuje utratą gwarancji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
● na granitowych blatach nie powinny długotrwale zalegać ciecze oleiste oraz o kwaśnych odczynach np. sok czy ocet; wskutek zalegania tych substancji blat może ulec
uszkodzeniu a powierzchnia może stać się matowa,
● należy unikać stawiania bardzo gorących przedmiotów, szczególnie tych bezpośrednio zdjętych z ognia,
● aby zwiększyć połysk powierzchni można użyć różnego rodzaju środków do pielęgnacji, lecz muszą być one odpowiednie dla blatów granitowych, należy stosować je zgodnie z
instrukcja dołączoną przez producenta,

UŻYTKOWANIE ​ POWIERZCHNI ​ Z GRANITU:
● zbyt duże i dynamiczne obciążanie punktowe może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego powierzchni blatu, szczególnie na rogach,
● aby cieszyć się blatem z granitu przez długie lata należy go zaimpregnować środkiem do tego przeznaczonym, zgodnie z instrukcja podaną przez producenta,
● poddanie procesowi impregnacji powinno być regularne, tj. raz na trzy miesiące lub raz na pół roku w zależności od użytych środków,
● należy unikać przesuwania garnków po powierzchni,
● powierzchnie blatów należy chronić przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu,
● należy unikać krojenia produktów bezpośrednio na blacie, bez używania deski,
● gorące naczynia należy odstawiać na podstawkach, a nie bezpośrednio na blacie,
● nie należy obciążać blatów poprzez kładzenie na nich bardzo ciężkich przedmiotów oraz wywierać na nie zmiennego i mechanicznego nacisku,
● owoce, tłuszcz, olej, herbata, wino i inne ciecze powinny być natychmiast usunięte z powierzchni blatów, ponieważ mogą spowodować pozostanie trwałych plam,
● do czyszczenia blatów należy używać przeznaczonych do tego środków oraz czystej wody.

MARMURY I AGGLOMARMURY
ODPORNOŚC NA WYBRANE PRODUKTY:

● nie zaleca się stosowania: rozcieńczalników, sody kaustycznej, amoniaku, produktów o ph wyższym niż 6, repelentów, uszczelniaczy, środków nabłyszczających, należy bezwzględnie unikać kontaktu powierzchni z substancjami na bazie amoniaku, flamastrami, markerami, jodyną, środkami do mycia grilla, kwasami, zmywaczem do paznokci, długopisami z niezmywalnym atramentem, oleistymi mydłami, produktów odtłuszczających o wysokiej zawartości minerałów oraz materiałów ściernych, korzystanie z wyżej wymienionych substancji skutkuje utrata gwarancji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
● należy unikać stawiania bardzo gorących przedmiotów, szczególnie tych bezpośrednio zdjętych z ognia,
● aby zwiększyć połysk powierzchni można użyć różnego rodzaju środków do pielęgnacji, lecz muszą być one odpowiednie dla blatów granitowych, należy stosować je zgodnie z
instrukcja dołączoną przez producenta,
● zbyt duże i dynamiczne obciążanie punktowe może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego powierzchni blatu, szczególnie na rogach,
● nie należy umieszczać produktów marmurowych w miejscach narażonych na działanie światła słonecznego, w pobliżu lamp UV oraz na zewnątrz.

UŻYTKOWANIE MARMURU:
● marmur jest skałą wapienna dlatego wszystkie kwasy atakujące ten kamień powodują jego wytrawienie (na polerowanych powierzchniach pojawiają się matowe plamy, możliwe do usunięcia jedynie poprzez polerowanie maszynowe),
● skrobaki do garnków i proszek do szorowania powodują rysy- dlatego nie powinny być używane,
● marmur należy przed użytkowaniem zaimpregnować specjalnym impregnatem, co pozwoli na utrzymanie wyjątkowego wyglądu na lata,
● poddanie procesowi impregnacji powinno być wykonywane regularnie,
● nie należy przesuwać przedmiotów po powierzchni blatu, chronić ją przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu,
● nie należy produktów bezpośrednio na blacie,
● gorące naczynia należy stawiać na podstawkach, a nie bezpośrednio kroić produktów bezpośrednio na blacie,
● nie należy obciążać blatów poprzez kładzenie na nich bardzo ciężkich przedmiotów oraz wywierać na nie zmiennego i mechanicznego nacisku,
● warto też uważać aby na powierzchni długotrwale nie zalegały ciecze, po ich odparowaniu zostaje nalot wapienny,
● powierzchnia ma naturalne pory i może przyjmować ciecze,
● jako produkt naturalny każdy kamień jest niepowtarzalny, więc poszczególne płyty mogą różnić się po względem koloru i struktury,
● marmury posiadają naturalne pęknięcia i otwory, które podczas produkcji zostały zaklejone szpachla lub klejem, w tych miejscach materiał jest bardziej wrażliwy na zarysowania i zmatowienie.