ZASADY MONTAŻU PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

  1. Parapetom należy nadać spadek w kierunku zewnętrznym, by mógł swobodnie odprowadzać wodę poza ścianę, którą osłania.
  2. Parapet powinien wystawać od 30mm do 50 mm poza fasadę, tak aby spływająca po nim woda nie zaciekała na ścianę.
  3. W oknach plastikowych i aluminiowych parapet nie powinien przysłaniać otworów odwadniających, umieszczonych w dolnym profilu ościeżnicy.
  4. Wpuszczanie bocznych krawędzi parapetu w ościeża okien może być fatalne w skutkach. Pod wpływem czynników atmosferycznych, parapet zmienia swoje wymiary (tzw. rozszerzalność liniowa), napiera na ściany i powoduje ich pękanie, a przy parapetach okleinowanych uszkadza folię na parapetach. Trzeba zapewnić mu możliwość termicznej zmiany długości. W tym celu stosuje się zakończenia PCV lub aluminiowe które pozwalają pracować parapetowi i odprowadzić wodę opadową.
Dodatkowo można zastosować na krawędziach bocznych parapetów, elastyczną taśmę rozprężną gwarantującą wysoką i niezmienną szczelność połączenia.

 
  1. Parapet przyklejamy do muru (lub ocieplenia) za pomocą kleju montażowego lub specjalnej nisko prężnej pniaki montażowej, po wsunięciu krawędzi parapetu pod ościeżnicę okna. Należy zruszyć delikatnie parapet w jedną i drugą stronę w celu jego dokładnego przyklejenia.
  2. Krawędź parapetu(zagięcie pod okno) stykająca się z ramą okna powinna być wsunięta w specjalnie do tego celu przeznaczony rowek. Niedopuszczalne jest przykręcanie parapetu do ramy okiennej przy pomocy wkrętów lub przybijanie gwoździami, co spowoduje podciekanie wody pod parapet i w konsekwencji jego zniszczenie oraz zalewanie elewacji budynku.
  3. Podczas montażu parapetu do okien z PVC, możliwe jest połączenie między nim a ramą okienną na styk. Połączenie takie nie może być jednak wykonane w miejscu, w którym znajdują się otwory odwadniające ram. Połączenie takie należy także bezwzględnie uszczelnić silikonem i ze szczególną starannością wykonać izolację pod parapetem.
  4. W przypadku stosowania parapetów stalowych lakierowanych zaleca się zastosowanie specjalnych podkładek podparapetowych wykazujących właściwości wygłuszające, parapety laminowane okleiną drewnopodobną dużo bardziej same w sobie wygłuszają np. padający deszcz.
  5. Po zamontowaniu parapetów zewnętrznych należy niezwłocznie ściągnąć z nich folię ochronną.