Zasady montażu zakończeń bocznych

Zakończenia boczne parapetów mogą być wykonane z PCV lub aluminium. Posiadają przekrój prosty lub półokrągły.


Ich zadaniem jest :

  1. odprowadzenie wody opadowej z parapetu poza ścianę zewnętrzną
  2. zapewnienie rozszerzalności liniowej parapetom przy zmianach temperatury.
  3. Zabezpieczenie antykorozyjne krawędzi bocznych.

Montaż:
  1. Gdy montowane parapety są 3cm-4cm dłuższe niż ościeże to po obrobieniu ościeża zakończenie PCV parapetu będą schowane w ościeżu a na zewnątrz wystaje tylko 3 – 5 cm.
  2. Gdy montowany parapet jest 1cm dłuższy niż wymiar ościeża to połowa plastikowej końcówki PCV parapetu jest osadzona w ościeżu a połowa na zewnątrz. W tym przypadku należy zadbać o prawidłowe uszczelnienie silikonem dekarskim rowka w końcówce PCV w który wchodzi krawędź parapetu